Augia Nam

Chuyên Gia
Kinh nghiệm
Chuyên gia
Ngày gia nhập
25/12/2018

5.0 / 1 tổng số đánh giá
 • Có 4 cuộc gọi
 • Có 1 lượt đánh giá
 • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  Giới thiệu năng lực

  Tarot là một tấm gương. Thông qua tarot, Chuyên gia nói cho bạn nghe về chính vấn đề của bạn. Từ đó bạn sẽ có góc nhìn khác, tự bản thân sẽ nảy ra cách giải quyết thỏa đáng!

  Với Chuyên gia - Reader Nam Augia, Tarot là hiện tại. Hiện tại tốt, lo gì tương lai không tốt?

  Chuyên gia có thể xem: Tarot, Tea Leaf

  Thế mạnh: Các câu hỏi thuộc về chiều sâu bản thân, giải quyết gốc rễ vấn đề.

  Bộ bài hay sử dụng: Dreaming way tarot, tealeaf


  GIÁ TRỊ MANG LẠI KHI TƯ VẤN

  Nam là một reader có khả năng nghe, thấu hiểu. Thay vì đưa ra lời khuyên, Nam sẽ phân tích và giúp chính bạn tự nhận ra và giải quyết vấn đề của bạn. Ai cũng có câu trả lời cho chính vấn đề của mình, chỉ là bạn lơ đi, không muốn giải quyết nó theo cách của bạn nghĩ là tốt nhất mà thôi.


  THÔNG TIN THAM KHẢO

  Cảm nhận thực tế từ khách hàng khi tư vấn


  Đánh giá của Khách Hàng